“Udruga Shanti – Udruga za postizanje potpunog mira i sklada uma,duha i tijela (dalje u tekstu: Shanti) vam omogućuje korištenje usluga i sadržaja web stranica Shanti Akademije na web odredištu shantiakademijacom koje je regulirano ovim uvjetima korištenja. Korištenjem ove web stranice (dalje u tekstu:shanti akademija smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.
Broj matičnog registra je 01003445.
Adresa: Kamila Tompe 22,10450 Jastrebarsko Hrvatska.
Kontakt: 098/9173735
Email: [email protected]

Proizvod/usluga
Paket usluge Shanti Akademije nudi video sadržaje te pisane materijale za certificirane učitelje joge na svili.
Cijena usluge je 4.499kn koja uključuju sva porezna i druga davanja.

Uvjeti prodaje
Uslugu možete plaćati ponuđenim karticama MaestroCard,Visa, Maestro.
Imate mogućnost plaćanja preko internet bankarstva ili na rate.
Kada je vidljiva uplata na našem računu odmah dobivate na svoj email sve potrebne materijale koji uključuju video zapise te pisani material.
Dostava proizvoda video zapisa i pisanog materjala će biti vidljiva na Email-u kupaca odmah nakon vidljive uplate na račun Udruge Shanti. Kupac po kupnji proizvoda dobiva račun da je proizvod plaćenja.
Reklamacije:
Mogu li vratiti proizvod koji mi ne odgovara?Možete . Ukoliko ste ga kupili prije manje od 7 dana i shvatite da Vam se ta usluga ne sviđa, mi ćemo Vam vratiti novac u roku od 7 dana od dana kada je nastupila žalba.Nakon 7 dana od kuplje proizvoda mi više ne odgovaramo za Vaš uplaćeni novac.
Što ako je proizvod neispravan ili ima grešku?
Ukoliko ste utvrdili da je prilikom kupnje proizvod imao skriveni nedostatak , mi ćemo taj nedostatak  sanirati u najkraćem mogućem roku te vam dati ispravan proizvod.


Sadržaj i usluge shantiakademije te njihove promjene
Shanti svojim korisnicima pruža pristup različitim edukativnim materijalima.
Edukativni materijali se sastoje od video zapisa te pisanih materijala.
Shanti zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja shantiakademije kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio shantiakademije bez obaveze prethodne najave. Shanti nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.
Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da usluge shantiakademije mogu uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke shantiakademije za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika shantiakademije i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja shantiakademije.
Shanti se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje shantiakademije, za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na shantiakademiji, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja shantiakademije.
 
Registracija korisnika
Registracijom korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane uporabom usluga shantiakademije.
 

Obveze korisnika pri korištenju shantiakademije
Korisnicima shantiakademije nije dopušteno:
A) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće hrvatske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, pornografski, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
B) objavljivanje, slanje i razmjena informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
C) lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
D) manipuliranje informacijama u svrhu skrivanja porijekla sadržaja kojeg se objavljuje ili šalje putem usluga shantiakademije.
E) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
F) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja,
G) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične računalne datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
H) korištenje, na bilo koji način, shantiakademije za slanje odnosno poticanje širenja netraženih komercijalnih priopćenja (tzv. “spamanje”),
I) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih posjetitelja portala i korisnika.
Shantiakademija zadržava pravo ukloniti sadržaj koji smatra nepodobnim ili ne odgovara ovim uvjetima korištenja kao i automatski ukinuti korisnički račun registriranog korisnika bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja odnosno kršenja ovih uvjeta korištenja.

Autorska prava
Sadržaj na shantiakademiji zaštićen je autorskim pravima. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na shantiakademiji ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Shantija ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Shantiju ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na shantiakademiji mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika i na njihovu vlastitu odgovornost uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
 
Zaštita privatnosti i tajnost podataka
Shantiakademija se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika i posjetitelja shantiakademije. Shantiakademija će prikupljati osobne podatke korisnika/posjetitelja u skladu s važećim propisima. Navedeni podaci će se koristiti primjerice u svrhu informiranja korisnika o uslugama i sadržajima shantiakademije, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika shantiakademije kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja sadržaja i usluga shantiakademije.
 
Linkovi na druge web stranice i sadržaji dobiveni od korisnika
Shantiakademija može sadržavati i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Shanti nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane uz sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
Shanti nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na shantiakademiji te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem na shantiakademiji. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na shantiakademiji i izvan shantiakademije isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Shanti nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.
Shantiakademija ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RH ili narušava ugled shantiakademije kao medija, Shanti zadržava pravo uklanjanja takvog sadržaja s shantiakademije bez prethodne obavijesti. Shanti neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja shantiakademije. Shanti zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici shantiakademije koristi u promotivne svrhe.
 

Ukidanje i zabrana korištenja usluga shantiakademije
Shantiakademija zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja. Shantiakademija ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.
 
Prenošenje sadržaja s shantiakademije u drugim medijima
Tiskani i elektronički mediji mogu prenositi autorska djela s shantiakademije, pod slijedećim uvjetima:
A) ukoliko autor nije izričito zabranio reproduciranje, distribuiranje te priopćavanje javnosti svojeg djela te ukoliko se autorsko djelo koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izvještavanja;
B) obvezno je prilikom reproduciranja, distribuiranja i/ili priopćavanje javnosti prenesenog autorskog djela u zaglavlju naznačiti izvor i autorstvo djela (shantiakademijecom),
C) obvezno je u tijelu teksta prenesenog autorskog djela naznačiti oznaku web stranice na kojoj se nalazi izvorni članak odnosno autorsko djelo koji se prenosi,
D) prilikom prenošenja autorskog djela nije dozvoljeno mijenjanje smisla, kao ni slobodna interpretacija teksta,
E) za objavljivanje odnosno reproduciranje, distribuiranje i/ili priopćavanje javnosti fotografije ili video zapisa izvorno postavljenih na shantiakademiji u drugim tiskanim i/ili elektroničkim medijima ili na drugim platformama potrebno je pravovremeno zatražiti pisanu suglasnost uredništva shantiakademije.
 

Izjava o privatnosti
“Udruga Shanti”  (u nastavku Shanti- mir).) je vlasnik web stranice (www.shantiakademija.com („web stranica“). Stvorili smo ovu izjavu o privatnosti kako bismo pokazali da brinemo o privatnosti naših korisnika te kako bismo ih informirali o načinima skupljanja i obrade osobnih podataka na ovoj web stranici.
Molimo vas da ovu Izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo vaše osobne podatke.
 

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Shantiakademija obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo nužne osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza, informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za makretinške kampanje.Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici shantiakademije odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 Sva plaćanja vršit će se u hrvatskoj valuti. Iznos za koji će se naplatiti vaš račun kreditne kartice dobiva se pretvaranjem cijene iz eura u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Tijekom punjenja kreditne kartice isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike u ondnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Obrada podataka
Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:
• Radi personalizacije Vašeg korisničkog iskustva (prikupljene informacije nam pomažu da bolje odgovorimo na Vaše individualne potrebe);
• Radi poboljšanja naše web stranice (trajno nastojimo poboljšati ponudu naše web stranice na temelju povratnih informacija koje dobivamo od naših posjetitelja);
• Radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
• Radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.)
 

Prava pojedinaca
Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo Vas da nas kontaktirate na .
Također možete zahtijevati informacije o: svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom; tko je još izvan naše tvrtke primio Vaše osobne podatke od nas; koji je izvor osobnih podataka (ako ih niste izravno dali nama); i kako dugo ćemo čuvati podatke. Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni. Također možete, uz određene iznimke, zatražiti da izbrišemo Vaše podatke ili prestanemo s njihovom obradom. Možete tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog marketinga. U mnogim državama imate pravo poslati pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka ako niste zadovoljni načinom kako postupamo s Vašim osobnim podacima. Ako je tehnički izvedivo, mi ćemo na temelju Vašeg zahtjeva poslati Vam Vaše osobne podatke ili ih prenijeti izravno na drugog voditelja obrade.
Ako nam podnesete zahtjev za slanje Vaših osobnih podataka na  udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog na možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.
 
Obavješćivanje o povredi osobnih podataka
U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo porukom e-pošte u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.
Obavijest o povredi Vam nećemo poslati u slučaju:
• ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
• ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
• ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).
Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.
 
Izjava o korištenju WSPay-a
Shantiakademija koristi WSPay za online plaćanje.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje,plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja.WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što potvrđuje i PDL DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protocol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

Logotipi prihvata kartica i sigurnosnih programa